top of page
KVELDSPASS // FREDAG 21.6 // MIDTSOMMAR

Bli med på nordisk midtsommar og spennande foredrag +++

Foredrag - Hvorfor sløyd? 17:30 -18:30- Sløyd som verdensbevegelse og som skolefag! Et foredrag om både historie og effekter av sløyd. // Brynjar Olafsson, institutt for estetiske fag USN

Frå 18:30 Midsommarkveld // MiddagMedbring egen mat eller kjøp matbillett innnen 1.juni!

OsloMet vil gjerne mimre sløyd med deg!

 

Midsommar & St.HansfeiringAktivitetar, bål og Sløydheng

Vi kan love deg ein hyggeleg kveld!

FOREDRAG - Hvorfor sløyd? kl. 17:30-18:30(English below)Kvifor eksisterar skulesløyd? Og kvifor vart det ei verdsrørsle på slutten av 1800-talet? Kva er verdien av skulesløyd i dag og sløyd generelt? Korleis kan ein kople sløyd til både kreativitet og borneoppdraging?Den islandske sløydforskaren Brynjar Olafsson frå Universitetet i Sørøst-Norge kjem til Sløydfest på sjølvaste midtsommareftaen for å snakke om sløyd sett frå ulike vinklar. Gå ikkje glipp av foredraget “Hvorfor Sløyd?” - Sløyden som verdensbevegelse og skolefag” fredag 21.6 kl: 17:30!Olafsson er fyrsteamanuensis hjå institutt for estetiske fag ved USN, Campus Notodden og forskar aktivt på kunst og handverk i skulen og kreativitet. Han har publisert ei rekke artiklar om sløyd.//Why does sloyd exits in the Nordic Schools? And why did it become a world wide movement in the late 1800s? What are the values of school sloyd today and for sloyd in general? How can sloyd be connected to both creativity and child rearing?The Islandic sloyd-scientist Brynjar Olafsson from the University of Southeastern Norway comes to Sløydfest at midsummer to talk about sloyd from different angles. Don’t miss out on the talk about Sløyd as a worldwide movemebt and school subject. It will be held in Norwegian on Friday 21th of June at 17:30.Olafsson is associate professor at the institute of estetical subjects at USN, Campus Notodden and is aactivly researching creativity in the fields of arts and crafts in school. He has published several articles on Sloyd.

KVELDSPASS // FREDAG 21.6 // MIDTSOMMAR

    bottom of page