top of page
KVELDSPASS // TORSDAG 20.6 // DOKUMENTAR

Bli med på ein kveld med spennande og viktig dokumentar, midtsommarførebuingar og uformell sløydheng!

19:00: DOKUMENTARVISNING/Sløydkino: Documentary: Killing for Wood by Johannes Musial (D)​ Filmvisning + Digital introduksjon frå regissøren sjølv. Sjå under for meir info.

-Kveldsaktivitetar

-Midsommardekorasjoner

-Spikking av blomar

-Sløydheng +++ Bålheng

OM DOKUMENTAREN - Killing for wood.

(English below)Sjå den oppsiktsvekkande dokumentaren: “Killing for Wood” av Johannes Musial (D) på Sløydfest! 📽️Uloveleg tømmerhogst og handel er verdt milliardar. Det seiste året har 120 millionar tonn av tømmer i Europa ingen opphavsdokumentasjon.Samstundes utgjer avskoging totalt enormt store utslepp av Co2-gassar. I Romania finn vi ein av dei seiste store eldre urskogane i Europa, og det estimerast at halvparten av nasjonens tre råkast av uloveleg hogst. Kambodsja er eit anna tilfelle, der kriminell verksemd har tydlege koplingar til statsmaktene.Miljøkriminalitet er den tredje største kriminelle sektoren i verda.Mange av tinga vi kjøper i tre, kjem frå uloveleg trelast. Få eit innblikk i kva som rører seg i verda når det kjem til tømmerhogst og i heilt vanlege ting som møblar og andre artiklar i tre.Torsdag 20.juni 19:00 med ei digital introduksjon frå regissøren sjølv. Filmen er på tysk og har engelsk undertekst.//Sløydfest shows the sensational documentary “The Timber Mafia” by Johannes Musial (D) 📽️“The illegal timber trade is worth billions. High returns and low rates of prosecution attract organized crime. In the past year alone, 120 million tons of timber in Europe had no official certificate of origin.At the same time, deforestation is one of the biggest drivers of the climate catastrophe caused by the greenhouse gas CO2. Romania is home to one of the last and largest primeval forests in Europe. It’s estimated that half of the nation’s trees are being cut down illegally.Environmental crime is the third largest criminal sector in the world, after drugs and counterfeit goods. In Cambodia, a third of all forests have disappeared over the last 20 years. The timber mafia wields huge power here. After all, as the documentary shows: one of the top buyers of timber from Romania are furniture and DIY stores in Germany.”Join us on Thursday 20th of June with a digital introduction by the director himself. The documentary is German with english subtitles.

KVELDSPASS // TORSDAG 20.6 // DOKUMENTAR

    bottom of page