top of page

Om Sløydfest

 Verda treng sløyden! 

Sløydfest er ein liten, koseleg og ny festival frå 2023 med nordiske impulsar for alle som er nyfikne eller glade i tresløyd.

Kva er sløyd? 

I vår definisjon er sløyd kunnskap og arbeid med naturmaterialer på både naudsynte og kreative sett.  Handverktøy, lokale materialer og hundre-og kanskje tusenår med smarte handverksteknikkar og kunnskap om materialer og naturressursar opnar opp for ei uendeleg verd av moglegheiter.  

Sløydfest ynskjer å skape ein arena kvar folka som kjem inspirerer, samlar og spreier kunnskap og skaparglede, har det hyggeleg og uformelt, skaper nettverk på tvers av lokale- og nasjonale grenser og ikkje minst vil setje døra på gløtt for nysgjerrige sjeler som vil titte inn. 

Kort oppsumert er moglegheitene uendeleg mange med enkle verktøy og lokal skog i kombinasjon med kjærleik, nysgjerrigheit og klokskap. 

Våre verdiar

  • Vi er ein inkluderande festival 

  • Vi ynskjer at fleire skal ha tilgang på kvalitetsrik handverkskunnskap 

  • Vi ynskjer at fleire skal få oppleve gleda i det å skape noko og inspirerast til å gjere noko frå botn av med lokale ressursar 

  • Vi vil at kunnskap om tradisjonshandverk kan vise kor mykje spennande ein kan utforske og skape 

  • Vi vil bruke sløyd til å ta vare på natur og miljø

  • Sløyd er eit viktig og underkommunisert verktøy når det kjem til å jobbe for korleis vi menneskje kan opptre miljøklokt i verda. FN sine berekraftsmål er oss tett om brystet før, under og etter arrangementet. 

Bildet viser engasjerte festivaldeltakarar som stiftar nye kjendskap i omgjevnader med lindebast, spikking, solk og sommar
IMG_5870.JPG

Kven er arrangørane bak Sløydfest? 

Bak Sløydfest står eit nettverk av frivillige eldsjeler som brenn for å skape endå fleire gode arenaar for sløyd og handverk. Nokre er profesjonelle tresløydarar, andre har det som viktig fritidsinteresse eller jobbar med formidling innan feltet. Arrangørane er både norske og danske, med sterk tilknyting til Sverige og ei openheit langt utover desse. Dei fleste av oss bur i ein eller anna avkrok i Telemark. 

Kanskje vil ein også finne info eller  titlar på kurs på dansk, svensk. eller engelsk når programmet vert klart. 

Viktige samarbeidspartnarar og sponsorar

Seljord- og Telemark Husflidslag er viktige støttespelarar, saman med Seljord Folkehøgskule og Norges Husflidslag. 

I 2024 kan vi rette ein ekstra takk til  DNB Sparebankstiftelsen og Håndverksløftet for god støtte til å kunne arrangere Sløydfest!  

 

Vi har også mottatt stønad frå Vestfold og Telemark Fylkeskommune. I tillegg har lokalavisenes støtteordning og TA bidratt med midlar til utstyr, og Seljord Kommune til gjennomføring av arrangementet. 

Sponhjerte
bottom of page