top of page

Kursbillettar

 Sundag 4/6

Formiddag 9-11:30

Konceptuell smörkniv  - Klara Nero 2,5 t
At tälja med yxa - Sofi Karlsson 2,5 t
Chip carving
 ENG - Benjamin V. Guzmán 2,5 t

Krymbeboks - Maja Ingemann 5,5 t

Teknikkar med lindebast - Hege Aasdal 5,5 t
Vidjespe
nning, ein genial teknikk - Terje Haugen 2,5 t

Ettermiddag 13-16

Måla med äggolietempra och pigmenter - Helena Bratt 3 t

Skedtäljning (Spikk ei skei)- Erik Lönnemyr 3 t

Spikking for nybyrjarar - Petra Aldenhov 1,5 t

Krymbeboks - fortsetjing

Teknikkar med lindebast - fortsetjing

bottom of page