top of page

Nyttig info

Utsikt over festivalområdet
Om Seljord, OG FESTIVAL-PLASSEN

Seljord er ei lita hyggeleg bygd midt i Telemark.  Festivalen held til på grunnen til Seljord Folkehøgskule. Interesertt i å vita meir om Seljord Folkehøgskole.

Sjå her!

 Frå Seljord Rutebilstasjon til festivalen er det 2,2km.

Treng du å skyss? 

Bestill transport frå oss til kr. 50,-per pers.  Meir info kjem. 

Det er andre gongen festivalen arrangerast, etter strålande respons frå deltakarar i 2023

Kulturbuss sponsa av Sparebankstiftelsen DNB
GRATIS KULTURBUSS
 hurra!

Avreise ved Operaen i Oslo

Ons 19.jun kl 18:00  

Retur Seljord-Oslo:

 sundag 23.jun: 17:00 

 Bussen er  for deg som skal delta på festival!  Kulturbussen skal bidra til å gjere det enklare å reise til Sløydfest og er sponsa av sjølvaste DNB Sparebankstiftelsen! 

Meir info om korleis du kan sikre deg plass kjem snart! 

Kollektiv transport
Kollektiv transport/ samkøyring

Seljord ligg ca. 2,5 t. frå Oslo  og ein kan ta Haukeliekspressen.  Sørtoget stoppar i Bø og det går buss vidare til Seljord. Sjå Entur.no for meir info

Det finnast rimlege reisealternativ frå DK og SE til Oslo. Dersom du har behov for skyss frå Seljord Rutebilstasjon, ta kontakt med oss på sloydfest@gmail.com

Vi ynskjer at folk samkøyrer dersom ein ikkje kan reise kollektivt. Ta kontakt  med oss dersom du ynskjer å samkøyre, så finn vi ein måte å kommunisere med kvarandre på.

Fleire kjem køyrande frå heile Sverige og  Danmark 

Spikking
UNDER 18? 

Alle kurs er tilrettelagde for vaksne (frå 18 år).
Ta kontakt dersom du ynskjer unntak frå dette. 


På handverksdagen blir det aktivitetar for alle aldrar, store og små.

Mat
KAN EG TA MED
EIGEN MAT?

Det er mogleg å ta med eigen mat til festivalen.​

Det er eit lite kjøkken der du kan lage og  oppbevare maten i kjøleskap. 

Du kan gjerne nyte den i felleskantina.

 

OBS! Matbillettar kan berre kjøpast på nett i forkant av festivalen til og med 1 Juni! 

Utsikt over festivalområdet
Overnatning

Ein kan kjøpe overnatning på plassen under festivalen, både i telt, sovesal eller på skulens internatrom. Les meir under lenka "overnatting". 

I Noreg er det allemannsretten, som betyr at du kan telta fritt innanfor visse vilkår. Sjå meir her!

Kan eg kåma i rullestol
Universell utforming

Ein del stader er det diverre ikkje så godt tilrettelagt dersom du sit i rullestol. Ta gjerne kontakt med Seljord FHS for nærare spørsmål kring dette.  

Hund på Sløyfest?
Kan eg ta med hund?

Vi har diverre ikkje tillating til å ha hund inne folkehøgskulen sine fasilitetar.  Fleire kurs og aktivitetar vil  føregå ute, og her er det ok på eigar sitt ansvar.  

Vidjespenning
Sløydfest sine visjonar

Vi ynskjer at alle skal ha moglegheit og tilgang til god handverkskunnskap

Klikk her for å lese meir om visjonane til sløydfest

Om du har fleire spørsmål, send epost til: sloydfest@gmail.com

bottom of page