top of page

Handverksdagen
22.juni 

Kom på handverksdagen for heile familien 22.juni 

 

Ein kan sjå og prøve seg på ulike handverk, ein kan kjøpe handverk frå handverkaren sjølv, ein kan sjå ulike handverk demonstrert, kjøpe bakst og godsaker og ikkje minst få med seg spennande foredrag, utstilling og ei forestilling med både sløyd, musikk og akrobatikk.

Inngang er gratis

MEIR INFO KJEM

We don’t have any products to show here right now.

meir info 

IMG_4415_edited.jpg

Sal av flotte handverksprodukt frå nær og fjern

Sal av Kalthoff-økser og anna verktøy

Meir info kjem

Drop-In Workshop for born! 

Seljefløytespikking med Thomas Sandvik

Spinning på handtein med Tuva Tovslid

Grunnleggande spikking  (for alle som vil prøve)

Med meir!
 

Utforskingsstasjon

Børstemaking i hegg og liknande

Pop-Up Demo
Øksedemostrasjonar med Julia Kalthoff

 Smiing med Jeppe N. Garly

Med meir! 

Skærmbillede 2023-03-20 kl. 20.00.04.png

Med berre nevane, eit forsvar for praktisk arbeid! 

Laurdag 3.juni får vi storfint besøk av forfattar, journalist og agronom Siri Helle, som vil ta deg innom eit rebelsk utedoprosjekt og ein haug kloke tankar om handverk og samfunn. 

 

“Vi menneske har alltid brukt hendene våre til å skape verda rundt oss. Heilt fram til no. I dag har vi gått frå å vera praktikarar til teoretikarar, frå å vere produsentar til konsumentar. Kva skjer med oss når vi ikkje lenger brukar hendene? Kva skjer med samfunnet? "

frå samlaget.no

Gå ikkje glipp av denne perla av musikalsk og akrobatisk sløydsirkus som du seint vil gløyme!  Forestillinga Kontraslöjd kjem til Sløydfest på handverksdagen 3.juni! Passar for alle over 6 år. 

 

Kontrasløyd er eit levande kunstverk kvar sirkus, sløyd, musikk og vakker forundring og nysgjerrigheit over moglegheitene med tre og trær. Kvartetten Arenaslöjd plukkar fram sløydens lyd i kombinasjon med musikken og kroppens kreative samarbeid i lag med treets og trea sine eigenskaper. 

bottom of page